Profesionalno sušilo

Profesionalno sušilo ima 2 načina rada:

  1. Ventilira topli zrak
    • Aplikacija IBX sistema
    • Skidanje trajnog laka: nanijeti skidač trajnog laka na vatice, učvrstiti kopčama i umetnuti ruku u sušilo kako bi se ubrzao proces otapanja trajnog laka
  2. Ventilira hladni zrak
    • Sušenje običnog laka: umetnuti ruke u sušilo i držati dok god se lak ne osuši
    • Sušenje dip sistema